อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการ OPEN HOUSE สถาปัตย์ฯ ปี’56