ข่าวทั่วไป

ขอเชิญฅนคอลูกทุ่งร่วมประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย ถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

จะเก็บเสียงใสๆ ไว้ให้ใครฟัง?
ชวนฅนคอลูกทุ่งมาประชันเสียงใส
ในเวทีการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย
เนื่องในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์’๕๖

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย เนื่องในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ๒๕๕๖ : เกษตรรักษ์โลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลร่วม ๒๖,๐๐๐ บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี และประชาชนทั่วไป ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ Website: http://cultural.wu.ac.th/ E-mail: cultural.wu@gmail.com โทร. ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ หรือติดต่อ คุณวิลาวัณย์ เขียวมาก มือถือ ๐๘๑-๙๕๗-๕๙๐๖

 

เอกสารแนบ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP