ข่าวเด่น

ชีวิตต่างแดน "นักศึกษาทุนกาญจนาภิเษก"นางสาววลัยลักษณ์ พัฒนมณี “ฝน” นักศึกษาทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เล่าประสบการณ์การเดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2556

TOP