ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการ สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา