ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเคล็ดลับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รุ่น 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรเคล็ดลับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รุ่น 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

"อิสรภาพทางการเงิน" เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เงินที่หามาได้จากการต้องทำงานหนัก จะบริหาร
จัดการอย่างไร ให้งอกเงย ออกดอก ออกผล ไว้จับจ่ายใช้สอยอย่างสุขสบายตามฐานะ ส่งลูกเรียนได้ ไม่เป็นหนี้เป็นสินใคร ไม่ลำบากในยามแก่เฒ่า และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

เชิญท่านพบคำตอบใน “หลักสูตรเคล็ดลับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล” ที่จะช่วยให้ท่านได้รู้และเข้าใจถึงวิธีการ โอกาส ทางเลือก ตลอดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการการเงินที่ถูกวิธี หลักการวางแผนสู่เส้นทางอิสรภาพทางการเงิน การสร้างความมั่งคั่ง เส้นทางสู่ความมั่งคั่งด้วยการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยง ประเมินบุคลิกภาพตนเองก่อนลงทุน สร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เงินงอกเงยผ่านตราสารทางการเงิน ให้มืออาชีพลงทุนแทนคุณผ่านกองทุนรวม เคล็ดลับการเลือกซื้อแผนประกันชีวิตและการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุ การวางแผนและการบริหารชีวิตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมไทยในโลกยุคการแข่งขัน (Life Planning) เช่น เก็บออมและใช้จ่ายอย่างไร ในยุคเงินเฟ้อสูง เป็นต้น

วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การลงทุนแบบรู้ลึกรู้จริง

ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน
• นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ สมัครเป็นคู่ จ่ายเพียง ท่านละ 1,000 บาท (งดใช้สิทธิ์ส่วนลดอื่นอีก)
• สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 1,500 บาท
• บุคคลทั่วไป ท่านละ 1,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
• สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-plan-mony2.php

TOP