เยาวชนจาก 20 สถาบัน สนุกเบิกบานในค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ