ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการ เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดการจัดการแข่งขันด้านวิชาการ เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 โดยมีการจัดแข่งขันกิจกรรมด้านวิชาการ 4 กิจกรรม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ

1. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

2. กิจกรรมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะทางวิทยาศาสตร์ (เคมี)

3. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

4. กิจกรรมการการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในหัวข้อ "เคมีในครัวเรือน"

โรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://science.wu.ac.th/ ไฟล์เอกสารแนบ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://science.wu.ac.th/

TOP