ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการ เนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556