ข่าวทั่วไป

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา และบรรยายสรุปในหัวข้อ การดำเนินงานสหกิจศึกษาของ มวล.รวมทั้งบุคลากรสหกิจศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษา ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

TOP