ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา