ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมการประกวดเพลงบอกเยาวชนรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อาศรมวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมประกวด "เพลงบอกเยาวชนรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" รอบคัดเลือกในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ การจัดการประกวดเป็นความร่วมมือของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมไทยด้านภาษา วรรณกรรม และศิลปะการละเล่นไทย(สยาม)ภาคใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP