ขอเชิญชมการแสดงดิเกฮูลูสานสายใยสานใจสู่สันติในงานเปิดโลกกิจกรรม