ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมการแสดงดิเกฮูลูสานสายใยสานใจสู่สันติในงานเปิดโลกกิจกรรม

องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา ร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานไทร อาคารกิจกรรมนักศึกษา พร้อมชมการแสดงดิเกฮูลู สานสายใยสานใจสู่สันติ คณะอะเนาะปูยู จังหวัดปัตตานี รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 5 ปีติดต่อกัน เริ่มแสดงเวลา 17.30-19.00 น.

ภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการผลงานชมรมกิจกรรม สำนักวิชา การรับสมัครสมาชิกชมรม นักกีฬามหาวิทยาลัย การแสดงดนตรี นาฏศิลป์บนเวที และจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดจันทร์ประดู่บริเวณจัดงานด้วย

TOP