ข่าวทั่วไป

รับสมัครผู้สนใจสอบ ITP TOEFL

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจ สมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ITP TOEFL กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.30 น. โดยผู้สมัครต้องชำระค่าข้อสอบชุดละ 1,200 บาท

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนัทธี ภคเมธาวี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 0-7567-2003 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

TOP