ข่าวทั่วไป

ผลการประกวด "เพลงบอกเยาวชนรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" รอบคัดเลือก

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดการประกวด "เพลงบอกเยาวชนรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" รอบคัดเลือก เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีคณะเพลงบอกเข้าร่วมการประกวดจำนวน ๑๕ คณะ โดยในการตัดสินรอบคัดเลือกมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุติจำนวน ๕ ท่าน ดังนี้ รศ.วิมล ดำศรี, รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ, เพลงบอกสมใจ อู่ทอง, อาจารย์จิณ ฉิมพงษ์ และอาจารย์อารมณ์ โจมฤทธิ์ ซึ่งในรอบการคัดเลือก มีคณะเพลงบอกที่ผ่านเข้ารอบจำนวน ๕ คณะ ดังนี้
๑. คณะเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครศรีธรรมราช
๒. คณะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราช
๓. คณะเยาวชนคนเขาพระบาท จ.นครศรีธรรมราช
๔. คณะเยาวชนชุมชนบ้านบางแรด จ.นครศรีธรรมราช
๕. คณะวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ คณะเพลงบอกที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประเภทเพลงบอก จะเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดสงขลาในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP