องค์การนักศึกษา มวล. จัดงานเปิดโลกกิจกรรม ชวนน้องใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน