ข่าวการศึกษา

องค์การนักศึกษา มวล. จัดงานเปิดโลกกิจกรรม ชวนน้องใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน


 

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา องค์การบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จัดงานเปิดโลกกิจกรรม สานสัมพันธ์ สานสายใย วลัยลักษณ์สู่อาเซียน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาใหม่หันมาทำกิจกรรมระหว่างการเรียนกันมากขึ้น โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมจำนวนมาก ณ บริเวณลานไทร ด้านข้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวว่า ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากการมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องการเรียนแล้ว การทำกิจกรรมถือเป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่กันไปด้วย เพราะกิจกรรมจะเป็นส่วนสำคัญในการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมเป็นเสมือนเวทีในการฝึกการพัฒนาทักษะชีวิต ทั้งนี้การจัดงานเปิดโลกกิจกรรมเป็นการรวบรวมผลงานของทุกชมรม สำนักวิชาและกลุ่มอิสระต่างๆ มานำเสนอให้กับนักศึกษาใหม่ ขอให้นักศึกษาใหม่เลือกกิจกรรมที่ตัวเองชอบและถนัดทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนงบประมาณเพื่ออำนวยความสะดวก ให้นักศึกษาได้มีโอกาสจัดกิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามที่ทุกคนต้องการ

ด้านนายธนธิป ตรีไพบูลย์ หัวหน้าโครงการเปิดโลกกิจกรรมฯกล่าวว่า องค์การนักศึกษา มวล. กล่าวว่า งานเปิดโลกกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อแนะนำการทำกิจกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ กระตุ้นให้เกิดการสนใจทำกิจกรรมระหว่างเรียน เสริมสร้างทักษะต่างๆนอกเหนือห้องเรียนและเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น โดยมีรุ่นพี่จากชมรม สำนักวิชาและกลุ่มอิสระต่างๆ ร่วมกันแนะนำกิจกรรมผ่านนิทรรศการ ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพ ด้านกีฬาพลานามัย ด้านนักศึกษาสัมพันธ์และที่พัก ด้านพัฒนาส่งเสริมวินัยนักศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านวิชาการ

นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ การจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดจันทร์ประดู่ ตลอดจนการแสดง ดิเกฮูลู สานสายใยสานใจสู่สันติ คณะอะเนาะปูยู จังหวัดปัตตานี รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 5 ปีติดต่อกัน อีกด้วย

 


ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย นางสาวอรทัย ตามยุทธ นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพ


TOP