ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังชุดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Body, Cognition, and Affect: Main Concepts for Cognitive Anthropology"