ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

งานวิจัยของ ดร. วัณณสาส์น ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานเด่นใน SPAFA Conference

ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วม SPAFA Conference on Southeast Asian Archaeology ที่จัดโดย SEAMEO SPAFA (Southeast Asian Ministers of Education Organization –Regional Centre for Archaeology and Fine Arts) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา และผลงานที่นำเสนอเรื่อง Late Tambralinga: the Preliminary Results of Recent Excavations in Nakhon Si Thammarat ที่เสนอ ได้รับคัดเลือกให้เป็น one of the best papers ของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีนักวิชาการเข้าร่วมมากกว่า 100 ท่าน จาก 22 ประเทศ

TOP