งานวิจัยของ ดร. วัณณสาส์น ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานเด่นใน SPAFA Conference