ส่วนวิเทศสัมพันธ์ จัดงาน International Culture Day “Feel the culture, Know the world”