ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ตอน "แตะบอล กินชา เฮฮาแสดม่วง"