ข่าวการศึกษา

รับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2556 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในวัน เวลา ราชการเท่านั้น


ประกาศคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

ใบสมัครคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ทุน ประเภท 1
ใบสมัครคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ทุน ประเภท 2

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1292

TOP