ผลการประกวดเพลงบอกเยาชนถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (รางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท)