ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี

เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงเจริญพระชันษาครบ 56 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2556 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีสักการะศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีสงฆ์ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ 9 รูป ร่วมประกอบพิธี

ภายในงานมีการจัดแสดงสร้อยฝีพระหัตถ์ ในโครงการถักร้อย-สร้อยรัก การแสดงผลิตภัณฑ์เซรามิค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีการจำหน่ายสินค้าในโครงการหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา ภายใต้ชื่อ “ดร.น้ำใจ” ได้แก่ เสื้อยืดคอกลม เสื้อยืดโปโล และแก้น้ำเซรามิคพิมพ์ลาย โดยนำรายได้จากการจัดจำหน่ายถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก

ในนามผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีธรรมแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ตลอดจนอานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลประธานพรให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยอันประเสริฐ รวมทั้งดลบันดาลประทานพรให้พระกรณียกิจทั้งหลายสำเร็จลุล่วง และขอทรงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรไทยยิ่งยืนนาน

ประมวลภาพ


TOP