ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อและกำหนดการทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประเภทผู้กู้ต่อรายใหม่ ที่ได้รับการพิจารณา ประจำปีการศึกษา 2556 รายชื่อ นักศึกษา ดูได้ที่ http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1295

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าระบบ E-studentloan เพื่อจัดทำสัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันกองทุนเงินให้กู้ยืมได้ตั้งแต่วันนี้ -14 กรกฎาคม 2556 โดยดำเนินการตามขั้นตอนตามเอกสารแนบ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/detailnews.asp?news_id=1295

TOP