ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)