ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทฎษฎีและการประยุกต์ใช้งานเครื่องอะตอมมิคแอพซอปชั่นแบบกำลังการแยกสูงและเทคนิคการวิเคราะห์หาคาร์บอนอินทรีย์โดยรวม

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทฎษฎีและการประยุกต์ใช้งานเครื่องอะตอมมิคแอพซอปชั่นแบบกำลังการแยกสูงและเทคนิคการวิเคราะห์หาคาร์บอนอินทรีย์โดยรวม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ คุณพิกุล พูลสวัสดิ์ ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 075-673225 ภายในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นพร้อมอาหารว่างบริการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพีรดา ภักดีพิน โทร. 075-673224

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/

TOP