ศูนย์เครื่องมือฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทฎษฎีและการประยุกต์ใช้งานเครื่องอะตอมมิคแอพซอปชั่นแบบกำลังการแยกสูงและเทคนิคการวิเคราะห์หาคาร์บอนอินทรีย์โดยรวม