ข่าวทั่วไป

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับโครงการ "นครศรีดี๊ดี" ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ประจำปี 2556

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับ คุณนภสร ค้าขาย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สาขานครศรีธรรมราช และคุณเสรี ถนัดสอนสาร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช ร่วมจัดทำเว็บไซต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการนี้โครงการนครศรีดี๊ดี และเว็บไซต์ www.nakhonsiawesome.com ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวได้ที่ www.nakhonsiawesome.com ในรูปแบบการนำเสนอ Innovasion of Portal Website

 


TOP