ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับโครงการ "นครศรีดี๊ดี" ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการตลาดการท่องเที่ยวของ ททท. ประจำปี 2556