มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรม “นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1