ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานธุรการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์