ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานธุรการ สำนักวิชาการจัดการ