ข่าวเด่น

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สทท.11 นครศรีธรรมราช สปริงนิวส์ และสำนักข่าว มีดีทีวี สถานีวิทยุกระจายเสียงมีดีเอฟเอ็ม ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกี่ยวกับจุดยืนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการทำอีไอเอเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เนื่องจากนโยบายของรัฐยังไม่ชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม ในฐานะสถาบันการศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่เป็นที่ตั้ง จึงมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความรู้รอบด้านแก่ประชาชน หากมหาวิทยาลัยจะรับดำเนินการในเรื่องนี้ จะต้องได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรที่ไม่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เพื่อผลได้จากงานวิจัยจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยั่งยืนต่อชุมชน

TOP