ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เสวนาอาหรับสปริง"ปฏิวัติในอียิปต์"

โครงการอิสลามศึกษาฯ (ISWU) ร่วมกับยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย(ยมท.)และสถาบันอัสสลามแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดเสวนาเพื่อวิเคราะห์ปรากฎการณ์อาหรับสปริง"ปฏิวัติในอียิปต์" ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 17.30-18.30 น. ศูนย์อาหารกลางคืน ม.วลัยลักษณ์

จึงขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย โดยได้เชิญนักการศาสนา นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มากประสบการณ์ได้มาเป็นวิทยากรบรรยาย

TOP