ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ดำเนินธุรกิจด้วยเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีอาเซียน" และั "อัจฉริยะทางธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ" ในโครงการค่าย WMS Champion Camp # 2