ข่าวสุขภาพและกีฬา

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Dunlop Walailak Open 2013

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ขอให้ผู้จัดการทีมและนักกีฬาทุกท่าน ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Dunlop Walailak Open 2013 ได้ที่ http://masterorg.wu.ac.th/file/sports-20130715-145638-7QhER.pdf ภายในวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 เวลาไม่เกิน 17.00 น. หากมีรายชื่อตกหล่นกรุณาติดต่อ : คุณสรัญรัฐ มนุญญานนท์ โทร.086-2730684

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusport.wu.ac.th

TOP