ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๖ “กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร”