ข่าวการศึกษา

การบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ"
งานหอพักจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.บริการที่พักระหว่างวันที่ 6-11 สิงหาคม 2556
2.บริการที่พักโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหอพัก โดยให้เข้าพักร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน
3.บริการที่พักเฉพาะบัณฑิต และสามารถเข้าหอพักได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้น
4.ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้า-ออกหอพักโดยวางบัตรหอพักชั่วคราวทุกครั้ง

การขอใช้บริการที่พัก
บัณฑิตรายงานตัวเข้าที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 6-8 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายของตนเอง
2. ตรวจสอบรายชื่อ ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา
3. ลงชื่อพร้อมระบุห้องที่พัก
4. รับบัตรหอพักชั่วคราว
5. เข้าหอพัก
** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร 075-673000 ต่อ 4013 หรือ 4018 **


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/

TOP