ข่าวทั่วไป

กรุงไทยมอบเงินสนับสนุนงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันรับมอบเงินสนับสนุนงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556 จำนวน 10,000 บาท จาก คุณดิษพงศ์ พานิช ผู้อำนวยการฝ่ายราชการสัมพันธ์ 2 บมจ.ธนาคารกรุงไทย คุณปัทมาสน์ บูชา ผู้จัดการสำนักงานเขต สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช และคุณพีระพล บาลโรย ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาท่าศาลา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ยังได้ร่วมกันปรึกษาหารือด้านความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กรอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว โดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP