ข่าวทั่วไป

เส้นทางจราจรช่วงงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556 : เกษตรรักษ์โลก

คณะทำงานฝ่ายยานพาหนะและอาคารสถานที่ ขอแจ้งการปิด - เปิดเส้นทางจราจรช่วงงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556:เกษตรรักษ์โลก เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต่อผู้มาเที่ยวงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ

เอกสารแนบ : การปิด - เปิดเส้นทางจราจรช่วงงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

TOP