ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น 2556" (แก้ไขกติกาใหม่)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการจัดงาน "วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556" ขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2556 ชมรมเซปักตะกร้อ จึงได้จัดการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น 2556" ขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ อาคารพลศึกษา ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชิงเงินรางวัลบำรุงทีม โดยมีเงินรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 จำนวน 3,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 2,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1,000 บาท และรางวัลที่ 4 จำนวน 500 บาท รายละเอียดการสมัครและเข้าร่วมการ แข่งขันมีดังนี้

1. รับจำนวนทีมการแข่งขัน 16 ทีม

2. ค่าสมัครทีมละ 300 บาท

3. กำหนดตำแหน่งผู้เสิร์ฟ ใช้การเสิร์ฟหน้าเท้า และคู่หน้าไม่เคยเป็นนักกีฬาระดับเยาวชนขึ้นไป

4. ใช้การแข่งขันแบบ 2 ใน 3 เซ็ท 15 คะแนน

5. เมื่อถึงเวลาการแข่งขัน จับเวลา 10 นาที ถ้าไม่มาตัดสิทธิ์การแข่งขัน

6. ส่งใบสมัครภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ได้ที่ เบอร์แฟกซ์ 075-673719 7. จับสลากแบ่งสายเวลา 15.30 น. เริ่มการแข่งขัน 16.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารแนบ : ใบสมัคร "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น 2556"

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- นายธวัชชัย ประดู่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทรศัพท์ 084-745-6598 เบอร์โทรภายใน 3355

- นายธรรมรง เอียดคง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 086-274-7254 เบอร์โทรภายใน 2948

- นางนรกมล ทองสมัคร ส่วนการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 082-538-0339 เบอร์โทรภายใน 3715


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/

TOP