ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น 2556" (แก้ไขกติกาใหม่)