คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว