ข่าวทั่วไป

คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว

คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ (ข้างป้อมยามทางเข้าหลักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีเวลาให้บริการ ดังนี้
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
นอกเวลาทำการ (ขอให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษาอย่างน้อย 1 วัน) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น.และวันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ การนัดหมายนอกเวลาทำการปกติ ติดต่อได้่ที่ โทร. 075-672571-4 (ในเวลาทำการปกติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://pt-shh.wu.ac.th

TOP