ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับสมัครผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2556 และได้จัดให้มีการเปิดซอง/สัมภาษณ์
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่

นายเติม ยอดแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 086-7454429 และ 075-346076

เงื่อนไขการจัดเก็บจากร้านค้าทั่วไปดังนี้
1. ร้านขายดอกไม้/ของที่ระลึก ร้านละ 2,000 บาท
2. ร้านเครื่องดื่ม/อาหารว่าง ร้านละ 1,000 บาท

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และผู้ใดสนใจมาเปิดร้านจำหน่ายสินค้าดังกล่าว สามารถติดต่อ/สมัครโดยตรงกับบุคคลดังกล่าว ตามชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านบน


TOP