ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์