ข่าวทั่วไป

สวท.กรุงเทพฯ เชิญ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร่วมรายการ "วันภาษาไทยวลัยลักษณ์'๕๖" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทซไทย กรุงเทพฯ เชิญ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร่วมรายการ "ข่าวทั่วทิศ" เมื่อประมาณ เวลา ๑๓.๐๐ น. วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประเด็นหลักคือ "วันภาษาไทยวลัยลักษณ์'๕๖ " ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น เป็นต้นไป คุณบรรโลมและผู้ดำเนินรายการสตรีได้สอบถามถึงกิจกรรมที่จัดว่ามีความเป็นมาอย่างไร และปีนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง

ทั้งนี้ ปีนี้กิจกรรมประกอบด้วย การรับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประเภทเพลงบอกเยาวชน และร้อยกรองทุกระดับ อีกทั้งรางวัลอื่นๆ ตลอดจนโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่นด้วย ผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านสนใจเรื่องการทอกเพลงบอก รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ได้ทอก(ขับ)เพลงบอกบทตัวอย่างของ เจ้าคุณม่วง(พระรัตนธัชมุนี) และการโต้ตอบของเพลงบอกปานบอด กับรอดหลอ ครูเพลงบอกดังในอดีต รวมเวลาออกรายการประมาณ ๑๕ นาที

โอกาสนี้ ขอเชิญชวนคนไทยที่รักหวงภาษาไทยทุกท่านร่วมรายการ "วันภาษาไทยวลัยลักษณ์'๕๖" อันเนื่องจากวันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม โดยทั่วกัน ทั้งนี้เพื่อให้ภาษาไทยดำรงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

TOP