สวท.กรุงเทพฯ เชิญ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ร่วมรายการ "วันภาษาไทยวลัยลักษณ์'๕๖" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ