พิเศษสุดสำหรับงานเกษตรแฟร์ ศูนย์เครื่องมือฯ จัดโปรโมชั่น ลด 30% สำหรับค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค ตั้งแต่ 24 กค.- 15 สค.2556 เท่านั้น