ข่าวทั่วไป

พิเศษสุดสำหรับงานเกษตรแฟร์ ศูนย์เครื่องมือฯ จัดโปรโมชั่น ลด 30% สำหรับค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค ตั้งแต่ 24 กค.- 15 สค.2556 เท่านั้น

ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเสนอโปรโมชั่นพิเศษลด 30% ราคาค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค ตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2556 เท่านั้น พิเศษสุดสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั้วไปได้ใช้บริการเพื่อนำข้อมูลคุณลักษณะของน้ำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้น้ำมีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัย ติดต่อรับบริการขวดเก็บต้วอย่าง ฟรี (รับขวดตัวอย่าง และวิธีเก็บน้ำได้ทุกวันจันทร์ , ส่งตัวอย่างทุกวันพุธ)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-673-225 และ 075-673-685

เอกสารแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ser.wu.ac.th

TOP