ศิษย์เก่า สำนักวิชาสหเวชฯ คว้าตำแหน่ง “จป.ดีเด่น” ประจำปี 2556