มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Asia Summer Program 2013 ณ เมือง Busan ประเทศเกาหลีใต้