ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชวนส่งภาพเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายความภาคภูมิใจ ณ ทุ่งทานตะวัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่พวกเราชาววลัยลักษณ์และชาวท่าศาลาได้ร่วมกันปลูกต้นทานตะวันเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณรายรอบอ่างเก็บน้ำหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขณะนี้ ทุ่งทานตะวันได้บานสะพรั่งและมีชาวท่าศาลา บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมชื่นชมและถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก หน่วยพัฒนาองค์กรเห็นถึงการมีส่วนดังกล่าว จึงจัดโครงการประกวดภาพถ่ายทุ่งทานตะวัน Pride of Walailak – Pride of Thasala เพื่อเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันของชาววลัยลักษณ์และชาวท่าศาลา โดยเชิญชวนให้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ทั้งในส่วนที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้นำเมล็ดไปปลูกเองที่บ้าน และส่วนที่มาร่วมบันทึกภาพที่ทุ่งทานตะวันที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในอิริยาบถต่าง ๆ และบรรยายภาพสั้นๆ ที่แสดงถึงความภาคภูมิใจร่วมกันกับทุ่งทานตะวัน รวมถึงภาพถ่ายต้นทานตะวันที่ได้รับไปปลูกที่บ้าน โดยสามารถใช้กล้องถ่ายภาพทุกประเภทรวมถึงโทรศัพท์มือถือ
โดยสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยจัดส่งภาพถ่ายมายังอีเมลล์ prideofwalailak@gmail.com ซึ่งจะนำภาพถ่ายของท่านลงในเฟสบุ๊ค Walailak University และจะมีการตัดสินภาพถ่ายโดยดูจากจำนวนการกดไลท์ภาพถ่ายและจากคณะกรรมการตัดสิน โดยจะมีการมอบรางวัลในเวที จิบน้ำชายามบ่ายสานสายใยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 -15.30 น. ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เกณฑ์การให้รางวัล

1. โดยโพสต์รูปภาพลงใน Facebook มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมีเกณฑ์ตัดสินจากคะแนนกด Like ในสัดส่วน 40 %
2. คะแนนการตัดสินจากกรรมการ 60 %

การตัดสินจะมีการเชิญกรรมการที่มีความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายหลากหลายแง่มุม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

• ความสวยงาม 20 %
• องค์ประกอบภาพ 20 %
• การบรรยายภาพ 20 %

รางวัล

รางวัลที่ 1 จำนวน 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 2,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆละ 500 บาท

ของที่ระลึกสำหรับผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 20 ท่านแรก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจฉรา ทองนาค หน่วยพัฒนาองค์กร โทร. 0 7567 3850 มือถือ 09 2258 4804


TOP