ขอเชิญชวนชมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์