สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง นโยบายและนวัตกรรมพลังงานทดแทน “จุดประกายความคิด พิชิตโจทย์ด้านพลังงาน”