ข่าวเด่น

อย่าพลาด!! อีก 3 วันเท่านั้น งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556


เหลืออีกเพียง 3 วันเท่านั้น (26 – 28 กรกฎาคม 2556) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก” ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นิทรรศการทางการเกษตรของหน่วยงานเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง แปลงสาธิตเกษตรพอเพียง การสาธิต/อบรมอาชีพทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลาดนัดสินค้าเกษตร (พันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้สวยงาม เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร ฯลฯ) สินค้าทั่วไป ฯลฯ

ห้ามพลาดสำหรับผู้ที่เลี้ยงกุ้งในการเข้าร่วมสัมมนา “รู้อย่างเข้าใจ ร่วมมือแก้ไข EMS” วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.00 น. ณ อาคารไทยบุรี

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงภาคกลางคืน โดยวันที่ 26 กรกฎาคม เป็นการแสดงของ “ยายแหวว ตีสิบ” วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 “รำวงเวียนครก” วันที่ 28 กรกฎาคม “มายากลเปลี่ยนหน้า”

อย่าลืม สุดสัปดาห์นี้ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2556” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ


TOP