ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น”

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการเข้าร่วม “โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ประกอบด้วย นายคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี นายพงษ์สุวรรณ ไชยยุทธ์ นางสาวนิตติยา ทองเสนอ นางสาวจันทร์รำพึง แสวงวิทย์ และนางสาวศิรินทิพย์ ทองชุม ในนามของทีม “สามบวกสองท่องวิถี” เข้าร่วม “โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยได้ส่งโครงการเข้าประกวดภายใต้ชื่อ “โครงการ ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ควงเพื่อนซี้ สัมผัสวิถี ที่เกาะหมาก..เมืองลุง” โดยมีแนวคิดที่จะใช้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในการประชาสัมพันธ์พื้นที่ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง นำเสนออัตลักษณ์และวิถีชีวิต ให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับประสบการณ์จริงในบ้านเกิดของตนเอง ผลการแข่งขันปรากฏว่า “ทีมสามบวกสองท่องวิถี” ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกในรอบแรก 15 ทีม จาก 60 ทีมทั่วประเทศ

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ทีม “สามบวกสองท่องวิถี”- WMS Tourism ได้เดินทางไปนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงเงินรางวัลและประกาศนียบัตรจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ซึ่งในครั้งนี้มีทีมที่ผ่านเข้ารอบและร่วมนำเสนอผลงานรวมจำนวน 15 ทีมจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและกูรูชื่อดังด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 10 ท่าน มาร่วมเป็นกรรมการในการคัดเลือก

ทีม “สามบวกสองท่องวิถี”- WMS Tourism สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้ ตามด้วยนักศึกษาทีม GSTM จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ทั้งนี้นักศึกษาทีม“สามบวกสองท่องวิถี”-WMS Tourism จะเดินทางเพื่อเข้ารับรางวัลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแกรนด์ พระราม 9

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ส่งตัวแทนศิลปินดารา ยิปโซ รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์ พร้อมกับสื่อมวลชนลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับทีมชนะเลิศ ณ เกาะหมาก ต.ปากพะยูน จ.พัทลุง ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับพื้นที่ดังกล่าว

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมาทีม Crazy 5 WMS Tourism จากสำนักวิชาการจัดการ ได้ส่งรายการนำเที่ยวเข้าประกวดในโครงการ Gang Go Green “รวมก๊วนเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว” จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร จากผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมเงินรางวัลรวม 37,000 บาท ส่งผลให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษายอดเยี่ยมจากการผลักดันนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ประมวลภาพ

 


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thaicreativetourism.com/match_detail.php?id=7

TOP