ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ