นักเรียนจาก 90 ทีมทั่วประเทศ ร่วมค่าย WMS Champion Camp ที่มวล.