ข่าวเด่น

นักเรียนจาก 90 ทีมทั่วประเทศ ร่วมค่าย WMS Champion Camp ที่มวล.


สำนักวิชาการ ม.วลัยลักษณ์(มวล.) จัดค่าย WMS Champion Camp ครั้งที่ 2 มุ่งส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจและเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน 90 ทีมทั่วประเทศ เข้าร่วม
รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการค่าย WMS เยาวชนคนเก่งหรือ WMS Champion Camp เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้ พัฒนาทักษะทางด้านการประกอบธุรกิจ และความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้คุณโชค บูลกุล กรรมการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ได้ร่วมเสวนาหัวข้อ ดำเนินธุรกิจด้วยเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีอาเซียน คุณมนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา กรรมการผู้จัดการบริษัท Hypothesis จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ “อัจฉริยะทางธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ” ให้แก่นักเรียนซึ่งมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 90 ทีม จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

โครงการค่าย WMS เยาวชนคนเก่ง ประกอบด้วย ค่าย WMS Brand อัจฉริยะทางธุรกิจ ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และค่าย WMS ออมสิน เก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ซึ่งกิจกรรมภายในค่าย นอกจากการให้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจพอเพียงชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธุวานนท์ องคมนตรี และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา

สำหรับผลการแข่งขัน WMS ออมสิน เก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกินข้าวให้ละเอียด ร.ร.เบญมราชูทิศ ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนาและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมแกลบ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมกลอบ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตร
ส่วนผลการแข่งขัน WMS Brand อัจฉริยะทางธุรกิจ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม FPT ร.ร.แสงทองวิทยา ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธุวานนท์ องคมนตรี และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Minion ร.ร.บูรณะรำลึก จ.ตรัง ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม BM Genius ร.ร.เบญมราชูทิศ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตร

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP